Dotazník pro rodinné příslušníky klientů Domova seniorů Uhlířské Janovice

14. 03. 2024
Dotazník pro rodinné příslušníky klientů Domova seniorů se zvláštním režimem Uhlířské Janovice za rok 2023

Rádi bychom požádali rodinné příslušníky našich klientů o vyplnění dotazníku spokojenosti. Dotazník je zcela anonymní a výstupy dotazníku využijeme ke zkvalitnění našich služeb. Dotazník bude k dispozici v papírové podobě od 15. března do 15. května na hale Domova a vyplněný ho můžete vhodit do připraveného zeleného boxu. Je možné jej vyplnit i elektronicky, a to stažením níže přiloženého souboru, vyplněním a zasláním na email: aktivizacni@domovjanovice.cz. 

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

top