Zpívání s Jiřím Klečkou v doprovodu jeho kytary

12. 07. 2022
Posezení a zpěv v doprovodu kytary od 13:30.