Dobrovolnická činnost

Vítáme lidi se zájmem o vykonávání dobrovolnické činnosti v našem Domově. Pro práci dobrovolníka nevyžadujeme žádné specifické vzdělání. Dobrovolníci svou činnost v Domově vykonávají na základě uzavřené trojstranné Smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rámci programu "Dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb" mezi Oblastní charitou Kutná Hora, Domovem seniorů Uhlířské Janovice a dobrovolníkem. Kontaktní osobou pro zájemce je v Domově personalistka (viz Kontakty).

Požadavky Domova na charakterové vlastnosti dobrovolníka jsou: empatie, trpělivost, schopnost týmové spolupráce, odpovědnost, slušnost, kreativita.

Dobrovolníci v Domově navštěvují klienty v předem dohodnutých termínech, plní funkci společníků klientů. Zajišťují klientům volnočasové aktivity (individuální rozhovory, předčítání z knih, hraní stolních her), pomoc při zachování vazeb s přirozeným prostředím (procházky, doprovody na nákupy, k lékaři apod.). Dobrovolník podporuje klienta v oblastech, které jsou s klientem domluveny a jsou v možnostech jak Domova, tak dobrovolníka.


Jak probíhá přijímání dobrovolníků?

  1. Kontaktujte personalistku Domova.
  2. Domluvte si s ní schůzku.
  3. Při rozhovoru si popovídáte o vašich očekávání, vlastních představ o činnostech, které můžete s klienty vykonávat.
  4. Seznámíte se s prostory Domova, s klienty a pracovníky.
  5. Vznik vzájemné spolupráce – kontaktujeme Oblastní charitu Kutná Hora – uzavřete Smlouvu a projdete úvodním školením.
  6. Dojednáme podmínky činnosti přímo v organizaci.
  7. A jste dobrovolníkem! Můžete vykonávat dobrovolnické činnosti, ke kterým vám budeme předávat zpětnou vazbu.

V případě zájmu kontaktujte

Personalistka
Jindra Lapčíková

Mohlo by vás zajímat

top