Domov se zvláštním režimem

Naše poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny, pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro osoby

  • především ze Středočeského kraje,
  • zejména starším 55 let s chronickým duševním onemocněním,
  • které nevykazují dlouhodobé agresivní a antisociální poruchy chování, jež se nedaří zklidnit,
  • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče,
  • a jejichž fyzický a duševní stav nevyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení.

Cíle služby

  • Bezpečné a klidné bydlení
  • Podpora v oblastech životních potřeb
  • Zajištění důstojného života
  • Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejnosti
Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 hodin denně.

Individuální přístup

Individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám, podpora maximálně možné míry soběstačnosti klienta.

Lidská důstojnost

Zachování lidské důstojnosti a rovného přístupu ke všem klientům, respekt vlastní vůle klienta a úcta k jeho osobnosti v jakékoli situaci.

Ochrana práv osob

Ochrana práv klientů dle Listiny základních práv a svobod.

Vzájemná spolupráce

Spolupráce pracovníků domova s klientem, a jeho blízkými osobami. Spolupráce s dalšími institucemi.

Poskytované služby

Ubytování a stravování

Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla. Strava je poskytována odpovídající věku a dle zásad racionální výživy v rozsahu 3 jídel denně. Nabízíme tři druhy diet - racionální, diabetickou a šetřící.

Podpora a pomoc

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví: ošetřovatelská péče, zdravotní péče, sociální poradenství.

Podpora při zařizování běžných záležitostí

Zajišťování nákupů, doprovod na úřady a jiné instituce, zprostředkování přístupu k informacím a poradenské činnosti.

Nabídka aktivizačních činností

Organizování výletů, zájezdy na výstavy, besedy,  divadelní, hudební a jiná představení. Více informací zde.

Fakultativní činnosti

Zajištění služeb kadeřníka, masérky, pedikérky, kosmetiky, zajištění nákupu drobného zboží, doprovod na úřady.

top