Aktivizační činnosti

Domov nabízí mnoho aktivizačních programů určených skupinám klientů nebo na základě individuálních potřeb klienta. Připravujeme a organizujeme společenské akce, kulturní představení či výlety.

Co je to aktivizace?

Aktivizace představuje proces, kdy jsou klienti přednostně ve skupině, ale i samostatně vedeni k určité činnosti či je jim činnost umožněna. Klient by měl mít dobrý pocit, že jeho život je naplněn, že něco dělá pro sebe či dokonce pro své okolí.

Smyslem aktivizace v sociálních službách by měla být snaha podpořit nezávislost člověka na službě, tedy rozvoj samostatnosti, snaha zachovat dovednosti a schopnosti člověka v daném období, a tedy zároveň přispět k dobré psychické kondici.

Aktivizační činnost musí být v souladu s individuálním plánem klienta a měla by mu být šita „na míru“. V současné době pracuje v Domově 5 aktivizačních pracovníků a 1 vedoucí aktivizace. S klienty pracujeme ve skupině, ale zajišťujeme i individuální aktivizaci, ve které pomáhají i pracovnice v soc. službách.

K dispozici máme krásné prostory v suterénu Domova. Scházíme se ve velké místnosti pro pracovní terapii, hned vedle je zařízena keramická dílna včetně skříňové keramické pece. Nově nyní otevíráme prostor čítárny s knihovnou a pánský klub s malou dílničkou. Pracujeme i na prožitkových místnostech a jídelnách.

Jaké formy aktivizace nabízíme?

Mohlo by vás zajímat

top