Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Středočeský kraj
Logo-ceska-verze.jpg
Základní účel zřízení: poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost: poskytování sociální služby: Domov se zvláštním režimem

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Topolová 918
  285 04 Uhlířské Janovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Topolová 918
  285 04 Uhlířské Janovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 08:00 15:00
  Úterý 08:00 15:00
  Středa 08:00 15:00
  Čtvrtek 08:00 15:00
  Pátek 08:00 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 311 444 100
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovjanovice.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Topolová 918
  285 04 Uhlířské Janovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: info%at%domovjanovice.cz
  Další elektronické adresy: reditel%at%domovjanovice.cz
 • 4.8 Datová schránka

  beikiem

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 13233161/0100

6. IČO

48677744

7. DIČ

CZ48677744

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info%at%domovjanovice.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): beikiem

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Topolová 918, Uhlířské Janovice
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 
Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel, kontakt: reditel%at%domovjanovice.cz

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel domova, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov seniorů Uhlířské Janovice, p.o. neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
top