Sponzoři

Zde bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu našeho Domova seniorů.
Za všechny finanční i hmotné dary předem děkujeme!

  • P. Verdán – přispěl finančním darem k realizaci vertikálních zahrad
  • Manželé Koubovi – přispěli na pořízení přístroje na vakuování plen. Jde o jediný přístroj v České republice. Zároveň manželé Koubovi přispěli na koupi židlí pro klienty.
  • Aujeský, s.r.o. – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017
  • Petr Prokeš – laboratorní a technické sklo – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017
  • KOHAP s.r.o. – finanční a věcný dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017
  • Petr Just – darování zahradního traktůrku
  • MUDr. Jindřiška Šedová – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017
  • Ing. Jaromír Procházka – finanční dar na zdravotnické potřeby pro klienty Domova
  • ALFASOFT s.r.o. – darování knih pro klienty Domova
top