Jak požádat o službu

Postup podání žádosti krok za krokem

01

Jak na to?

Pokud máte zájem o naše sociální služby, kontaktujte sociální pracovnice buď telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Sociální pracovnice s vámi dohodne osobní setkání, a to v pracovní dny od 7:00 do 14:30.

Sociální pracovnice vám sdělí:
 • základní informace o sociální službě Domova seniorů Uhlířské Janovice,
 • jakým způsobem lze podat žádost o poskytnutí sociální služby a její náležitosti,
 • informace o úhradě za sociální službu,
 • postup při uzavírání smlouvy,
 • příp. navrhne jinou sociální službu.
02

Kde najdete žádost o poskytnutí sociální služby?

Žádost o poskytnutí sociální služby získáte:
 • při osobním setkání u sociální pracovnice (v domluveném termínu),
 • denně od 8:00 do 16:00 na recepci Domova,
 • je vám zaslána na vaši žádost poštou nebo elektronickou poštou,
 • z našich webových stránek na stránce Dokumenty.
Dokumenty potřebné k žádosti:
 • vyjádření lékaře (součást žádosti),
 • usnesení či rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka,
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • plná moc při zastupování zájemce o službu.
Vyplněnou žádost můžete doručit do Domova poštou, e-mailem nebo osobně.
03

Kdy vaši žádost vyřídíme?

 • Po obdržení žádosti o poskytnutí sociální služby, sociální pracovnice posoudí, zda bylo doloženo vše potřebné. V případě, že vaše žádost bude vyhodnocena jako neúplná, např. bude chybět některý dokument, sociální pracovnice Vás požádá o jeho dodání.
 • Domluví se s Vámi na osobním setkání (sociální šetření s žadatelem o službu).
 • Sociální pracovnice při osobním setkání provede zápis z jednání se žadatelem o službu.
 • Žádost bude posouzena multidisciplinárním týmem Domova. Následně obdržíte písemné vyjádření o jejím přijetí/nepřijetí do evidence žádostí.
 • V případě, že vaše žádost bude zamítnuta, tzn., že nebudete splňovat podmínky k přijetí do služby, bude Vám zasláno písemné vyrozumění včetně odůvodnění. V tomto případě vám poskytneme další informace o možnostech řešení vaší situace.

V případě zájmu kontaktujte

Sociální pracovnice
Mgr. Iveta Mašková
Sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Růžková
top