Dostavba stávající budovy

Popis projektu: Dostavba budovy Domova seniorů Uhlířské Janovice byla spolufinancována prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkem dostavba budovy stála cca 140 mil. Kč, z toho více než 85 mil. Kč hradila Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 55 mil. hradil Středočeský kraj.
Tímto projektem byla rekonstruována celá budova - vzniklo 76 nových pokojů pro celkem 154 klientů. Projekt probíhal od července 2014 do 30. 6. 2015. Za necelý rok vzniklo moderní zařízení splňující veškerá kritéria pro péči o seniory. Tímto projektem se významně zvýšila lůžková kapacita sociálních zařízení ve spádové oblasti Středočeského kraje, zejména na Kutnohorsku, Kolínsku a Benešovsku. Na Kutnohorsku tak stoupla kapacita v domovech pro seniory na 424 míst. Nová budova Domova seniorů respektuje všechny potřeby pro osoby se sníženou pohyblivostí. Objekt je vybaven celkem pěti výtahy, z nichž dva jsou lůžkové, jeden nákladní a dva osobní. K dispozici je navíc schodolez do nejvyššího patra. Část prvního a druhé patro je určeno pro osoby s Alzeimerovou nemocí. Třetí podlaží je vyhrazeno pro seniory. V každém z křídel je k dispozici místnost pro obsluhující personál. V suterénu byly pro seniory vytvořeny prostory pro rehabilitaci a masáže, tělocvična a prostory pro pracovní terapii. V centrální části jsou umístěny vyšetřovny a místnosti pro sestry a lékaře. Navíc klienti mohou v suterénu využívat služeb kadeřnictví a pedikúry. Chod celého Domova je řízen z kanceláří provozního úseku, které se nachází v podkroví budovy.
top