Povídání s panem Oltem

22. 09. 2022
S panem Otem jsme si tentokrát povídali o houbách. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí a názorná ukázka byla velmi pestrá.
top