Účast na výstavě v Lysé nad Labem

17. 06. 2022
22. ROČNÍK VÝSTAVY "ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ"
Naprosto výjimečná výstava rukodělných prací ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů se uskuteční již podvaadvacáté. Okruhy činností jsou ruční práce, literární práce a fotografie. Víc jak tři a půl tisíce výstavních exponátů, které zaplní celou výstavní halu, se jistě setká se stejným nadšením návštěvníků, jako ve všech předchozích ročnících. Připravujeme rovněž atraktivní doprovodný program.
Na výstavě jsme letos získali ceny dvě: první cenu obdržela naše klientka paní Hájková za příspěvek do literární sekce s podtitulem Zvyky a tradice s názvem "VODÁCKÉ VZPOMÍNKY".
                                      
                                                                Druhým oceněním byla zvláštní cena pana radního Martina Hrabánka,  za  kolektivní  dílo z přírodnin a keramiky s názvem "LESNÍ ZÁTIŠÍ". 
top