DUBNOVÉ AKTIVITY

30. 04. 2023
"Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom."

Celý duben se něco dělo. Aktivně jsme cvičili s naší fyzioterapeutkou, malovali jsme vajíčka a při kávě poslouchali velikonoční čtení. Narozeninové kavárničky jsme stihli hned dvě a to za březen i duben. Upekli jsme velikonočního beránka, mandlové koláče a perníkové muffiny. Vyrobili jsme keramické květináče, pomazlili se s našimi zvířecími kamarády při canisterapii a zooterapii. Zpívali jsme za doprovodu kytary a také zavzpomínali na zlatého slavíka "KÁJU" , když zazněly jeho hity. Venčili jsme "našeho" pejska a využili šikovných ručiček našich kadeřnic atd........
top