Vánoční výstava

29. 11. 2023
Ve středu se náš Domov účastnil VÁNOČNÍ VÝSTAVY V PRAZE, pořádané každoročně Středočeským krajem.
top